Mateřská škola

Mateřská škola jako součást Základní školy a Mateřské školy Kozolupy, se nachází v obci Kozolupy vzdálené 10 km od krajského města Plzeň. Škola je situována ve středu obce, u silnice Plzeň — Stříbro. Jedná se o spojení staršího jednopatrového domu a přízemní dostavby. Budova byla dána do provozu v roce 1972.
Od této doby do současnosti bylo několik stavebních úprav. Ústřední topení a ohřev teplé vody byly převedeny na plyn, pro děti bylo zrekonstruováno sanitární zařízení a vybudována sprcha. Budova byla zateplena a opatřena novou fasádou. V roce 2009 byla provedena výměna oken a položena nová zateplená střecha. O rok později byla kompletně zrekonstruována kuchyně. V roce 2010, kdy výrazně stoupl počet dětí, byla v budově základní školy zřízena třída pro 10 předškoláků. V roce 2011 byla pro děti vyčleněna další místnost a kapacita se navýšila ještě o 7 dětí. V roce 2019 byly pořízeny další vestavěné skříně do malé herny. V témže roce během letních prázdnin byly kompletně zrekonstruovány elektrické rozvody včetně nových světel v kmenové budově. Zároveň s tímto byly položeny nové podlahové krytiny v jídelně, chodbě a šatně dětí.


šatna dětí
jídelna
3. třída – třída (sovičky)
1. třída
ložnice v patře
3. třída – třída (sovičky)

2. třída
3. třída – šatna (sovičky)
3. třída – třída (sovičky)


Mateřská škola je trojtřídní s kapacitou 59 dětí, s celodenním provozem od 6,15 hod. do 16,15 hod.

V budově mateřské školy se nacházejí dvě třídy s kapacitou 42 dětí. Dětem jsou k dispozici 2 dobře vybavené denní místnosti — herny, využitelné 1 jako cvičebna s lavičkou, švédskou bednou, trampolínou a několika druhy cvičebního náčiní, jídelna (využívaná též jako učebna), pro odpočinek se rozkládají lehátka v herně. Stará lehátka byla již zcela nahrazena novými, zakoupeny byly 1 nové stolky a židličky do herny. Dvě místnosti v 1. patře se sociálním zařízením byly renovovány v roce 2017 a nyní jsou využívány k odpočinku mladších dětí. K dispozici je nám též tělocvična ZŠ. V roce 2015 jsme nahradili část herny, která sloužila jako kabinet, vestavěnými skříněmi a získali tak několik m“ navíc k užívání dětí. O rok později jsme vestavěnými skříněmi vyřešili 1 prostorově úspornější ukládání lehátek.

Součástí mateřské školy je školní kuchyně s kanceláří vedoucí školní jídelny. Stravovací zařízení je po celkové rekonstrukci.

K mateřské škole náleží udržovaná a nově oplocená školní zahrada se dvěma pískovišti, lavičkami, domečkem se skluzavkou a dřevěnou mašinkou, které využíváme k získávání pohybových dovedností dětí. V roce 2016 jsme společně s dětmi na zahradě vytvořili několik záhonů na květiny a zeleninu, které využíváme k pracovním, ale 1 poznávacím činnostem. Provazovou pyramidu plánujeme pořídit na již vybudované dopadové ploše. K pohybovým aktivitám dětí též využíváme nedávno zbudovaného herního centra u kulturního domu. Od obecního úřadu máme do konce funkčního období přislíbenou revitalizaci zahrady mateřské školy.

V budově základní školy je odloučené pracoviště, kde se nachází třetí třída s počtem 17 dětí, určená nejstarším dětem. Dětem jsou k dispozici dvě herní místnosti, zníž jedna je využívána též jako jídelna, druhá slouží také k odpočinku dětí po obědě. Obě herny jsou nově zařízeny.

K základní škole náleží velká zahrada se zatravněným hřištěm, brankami, trampolínou, skluzavkou, domečkem pro děti, pergolou a stolním tenisem. Pro větší vyžití však děti mateřské školy častěji docházejí na zahradu k budově MŠ, jejíž kapacita je nedostačující. Proto plánujeme zahradu u ZŠ vybavit ještě pískovištěm a prolézačkou.

Pro větší bezpečnost jsme ve školním roce 2016/2017 pořídili nové vchodové dveře a kamerový systém, který zajišťuje plynulost při předávání dětí. Do nejbližších let, by bylo ideální zvýšit kapacitu přístavbou školky, finanční možnosti nám však tento cíl prozatím neumožňují uskutečnit. V jednání je i přestavba podkroví budovy MŠ, kam by bylo možné přesunout odloučené pracoviště a uvolnit tak prostory v ZŠ pro stále narůstající zájem o ŠD, či vytvořit vhodné podmínky pro vzdělávání 2letých dětí.

Mateřská škola spolupracuje se základní školou, (návštěvy u předškoláků ve škole, společné kulturní akce, výlety a besídky). V jarních měsících probíhá v ZŠ 1x týdně seznamovací kurz pro předškoláky s jejich budoucí paní učitelkou.
Společně realizujeme projekt „Tady jsem doma, tady žijeme“. Jehož náplní je:
1) seznámit děti s nejbližším okolím, jeho zvláštnostmi, zvyky naší obce,
2) přiblížit spoluobčanům práci s dětmi,
3) propojit vzájemně oba subjekty,
(tematické jarmarky, zpívání u vánočního stromu a v kostele, šerpování předškoláků, společné oslavy MDD,výtvarné dílny, tvořivé víkendy, týdenní rekondiční pobyty, víkendové pobyty pro mladší děti, veřejná vystoupení v kulturním domě).
Dále spolupracujeme s MŠ ve Vochově, s ČSŽ v Kozolupech, se Sokolem Kozolupy, s SDH Kozolupy a Bdeněves, Policií ČR a majiteli provozoven v naší obci, kteří nám přislíbili exkurze (autoservis, pila, kadeřnictví, statek,obecní úřad, knihovna, antik)