GDPR

Pověřenec:

Na základě článku 37 odst.7 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 Vám sděluji Pověřence, kontaktní údaje:
MAS Radbuza,z.s.
nám. ČSA 24
333 01 Stod
IČO: 22897461
Tel: +420 720 021 963, +420 725 830 833
e-mail: gdpr@mas-radbuza.czDokumenty:Základní škola a Mateřská škola Kozolupy, 330 32 Kozolupy příspěvková organizace
Vnitřní směrnice pro ochranu osobních údajů
Vypracovala:Mgr. Václava Brunclíková, ředitelka školy Pavla Štiková, ekonom školy
  Schválila:Mgr. Václava Brunclíková, ředitelka školy, Denisa Fominová, vedoucí učitelka MŠ, Mgr. Veronika Šimanová, pověřená učitelka zastupováním ZŠ, Darina Hanusová, vedoucí školní jídelny, Pavla Štiková, ekonom školy
Dne:19.8.2021
Směrnice nabývá platnosti ode dne:19.8.2021
Směrnice nabývá účinnosti ode dne:19.8.2021
Směrnice nahrazuje směrnici: Č.j. ZŠ a MŠ 9/2018Skartační znak            A 5