Úvod – ZŠ a MŠ Kozolupy


Základní informace


Vítejte na webové prezentaci Základní a Mateřské školy v Kozolupech, příspěvková organizace

  • malá škola rodinného typu
  • pouze 1. stupeň ZŠ
  • 5 kmenových samostatných tříd
  • průměrný počet žáků ve třídě – 20
  • kvalifikovaný pedagogický sbor
  • školní družina
  • podpora nového trendu BYOD ( žáci ve vybraných předmětech pracují s vlastním ,,chytrým,, zařízením)
  • výuka anglického jazyka s nejmodernější interaktivní podporou 

Kalendář akcí ZŠ a MŠ

Kontaktní informace:

Tel.: ZŠ – 377 922 303 Tel.: MŠ – 377 922 404

ŠD – ranní: 6.15 – 7.45, odpolední: 11.45 – 16.15 hod.


Základní škola a Mateřská škola Kozolupy, 330 32 Kozolupy
Č.j.: ZŠaMŠ
V Kozolupech 19. července 2024


Představení kandidátů z řad zákonných zástupců nezletilých žáků


Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Kozolupy na základě ustanovení o činnosti školské rady §
167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů představuje kandidáty do školské rady při
ZŠ Kozolupy z řad zákonných zástupců nezletilých žáků.


Kandidáti z řad rodičů:

  1. Filip Grassl, Bdeněves 6, 330 32 Kozolupy
  2. Mgr. Bc. Veronika Netrvalová, DiS., Knije 13, 330 33, Město Touškov

Mgr. Václava Thán Brunclíková
ředitelka školy


Vážení rodiče,

podle školského zákona č. 561/2004 Sb. je ustanovena na školách Školská rada, kde je 1 zástupce zřizovatele, 1 zástupce pedagogů a 1 zástupce rodičů (zákonných zástupců žáků). Uvědomujeme si, že jsou letní prázdniny, ale i tak budeme rádi za spolupráci!

Vzhledem k tomu, že tříleté volební období zvolených zástupců končí, je třeba zvolit novou Školskou radu. Bylo by vhodné zvolit z řad rodičovské veřejnosti kandidáta do Školské rady, který má dítě nejlépe v 1. nebo 2. třídě. Volby do školské rady se budou konat dne 7. 8. 2024 od 10 do 11 hodin v budově Základní školy Kozolupy, Kozolupy 1.

Školská rada se schází zpravidla 2x ročně a projednává nap. výroční zprávu školy, hospodaření školy, zajištění výchovně vzdělávacího procesu a další aktuální záležitosti týkající se nejenom vašich dětí, ale celé školy.

Máte-li zájem o kandidaturu z řad rodičů, nebo pokud chcete navrhnout jméno nějakého kandidáta z řad rodičů, prosíme Vás o dodání zprávy nejdéle do 18. 7. 2024. Zprávu s kandidáty můžete poslat na email: zskozolupy@volny.cz, osobně donést do kanceláře ZŠ v pracovní dny v době od 9 do 16 hodin nebo vložit do poštovní schránky na vrátkách Základní školy Kozolupy.

Kandidáti z řad rodičů budou na webových stránkách Základní školy Kozolupy zveřejněni 19. 7. 2024.

Vedení Základní školy a Mateřské školy Kozolupy


Registrace do systému online školy je možná přes tento odkaz:


Stanovení úplaty za MŠ a ŠD pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

sdělujeme vám, že výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole byla stanovena Zastupitelstvem obce Kozolupy dne 12.6.2024 ve výši 550,- Kč / měsíčně. Výše úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině v ZŠ a MŠ Kozolupy byla stanovena ve výši – odpolední pravidelná družina 150,- Kč, odpolední nepravidelná docházka 80,- Kč a ranní pravidelná družina 50,- Kč. Ředitelka organizacePro Ukrajince / для українців:

Odkaz ZDE


Naše budovy


Základní škola Kozolupy
Mateřská škola Kozolupy

Soubory ke staženíV případě problémů se zobrazením webu, či stahováním souborů, oznamte toto prosím ZDE. Děkujeme.