Úvod

Na základě rozhodnutí obce probíhá od 1. 8. 2020 konkurzní řízení na nového ředitele ZŠ a MŠ Kozolupy. Po dobu tohoto řízení je vedením školy pověřena Mgr. Veronika Šimanová.


Od 2. září žádáme rodiče, aby své děti doprovázeli jen ke škole. Vstup do budovy je možný pouze se zakrytými ústy rouškou či šátkem.


Z důvodu současné situace žádáme rodiče, aby v případě hotovostních plateb u paní hospodářky Štikové připravili příslušnou částku do obálky a poslali ji po dětech, popř. předali pedagogovi na ranním dozoru a nevstupovali již do budovy.

Děkujeme vám, milí rodičové, za pochopení a spolupráci.


Mimořádné sdělení pro rodiče

Od pátku 18. 9. do středy 23. 9. je mimo provoz školní kuchyně z důvodu onemocnění třech kuchařek. Žádáme proto rodiče, aby svým dětem zajistili dostatek jídla na celou dobu ve škole.

Děkujeme za pochopení a spolupráci, milí rodičové.

Kalendář akcí ZŠ a MŠ
budova základní školy
budova mateřské školy

Vítejte na nové webové prezentaci Základní a Mateřské školy v Kozolupech. Veškeré důležité informace budou postupně zveřejňovány. V případě problémů se zobrazením webu, či stahováním souborů, oznamte toto prosím ZDE. Děkujeme.

  • malá škola rodinného typu
  • pouze 1. stupeň ZŠ
  • 5 kmenových samostatných tříd
  • průměrný počet žáků ve třídě – 20
  • kvalifikovaný pedagogický sbor
  • školní družina –

ranní: 6.30 – 7.45, odpolední: 11.45 – 16.30 hod.1

Obrázek 1 z 4