Úvod – ZŠ a MŠ Kozolupy


Kalendář akcí ZŠ a MŠ


Na základě rozhodnutí obce probíhá od 1. 8. 2020 konkurzní řízení na nového ředitele ZŠ a MŠ Kozolupy. Po dobu tohoto řízení je vedením školy pověřena Mgr. Veronika Šimanová.


Od 2. září žádáme rodiče, aby své děti doprovázeli jen ke škole. Vstup do budovy je možný pouze se zakrytými ústy rouškou či šátkem.


Z důvodu současné situace žádáme rodiče, aby v případě hotovostních plateb u paní hospodářky Štikové připravili příslušnou částku do obálky a poslali ji po dětech, popř. předali pedagogovi na ranním dozoru a nevstupovali již do budovy.

Děkujeme vám, milí rodičové, za pochopení a spolupráci.


Mimořádné sdělení pro rodiče (editace 2. 10. 17:30)

Vzhledem k nařízení vlády bude od pondělí 5. 10. upravena vyučovací náplň hudební výchovy. Žáci budou vzděláváni teoreticky. Flétny si nechají doma. Tělesná výchova a plavání probíhají beze změn.


Mimořádné sdělení pro rodiče 13. 10. UZAVŘENÍ 1. STUPNĚ

Vážení rodičové, od středy 14. 10. do neděle 1. 11. bude výuka probíhat následujícím způsobem: třídní paní učitelky budou zadávat práci dětem přes svůj školní email. Prosíme vás, abyste případné dotazy k výuce řešili s třídní učitelkou také přes tento email. V případě prodloužení distanční výuky po 1. 11. bychom opět zavedli krabicový systém. Dle paragrafu 16 odst. 9 školského zákona se každý žák musí zúčastnit distanční výuky.

Děkujeme za pochopení, spolupráci a přejeme vám pevné zdraví.

Odkaz na formulář: Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského/dětského zařízení (školy)

Potvrzení formuláře pro MŠ z důvodu karantény je možné ve středu 21. 10., čtvrtek 22. 10. a v pátek 23. 10. vždy mezi 13:00 až 15:00 hodinou v budově základní školy.

https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd


 

Soubory ke stažení


budova základní školy
budova mateřské školy

 

Vítejte na nové webové prezentaci Základní a Mateřské školy v Kozolupech. Veškeré důležité informace budou postupně zveřejňovány. V případě problémů se zobrazením webu, či stahováním souborů, oznamte toto prosím ZDE. Děkujeme.

  • malá škola rodinného typu
  • pouze 1. stupeň ZŠ
  • 5 kmenových samostatných tříd
  • průměrný počet žáků ve třídě – 20
  • kvalifikovaný pedagogický sbor
  • školní družina –

ranní: 6.30 – 7.45, odpolední: 11.45 – 16.30 hod.1

Obrázek 1 z 4