Školní družina

vedoucí vychovatelka: Jitka Krausová

vychovatelky:  Květoslava Kubátová, Natálie Tenglerová

Ranní družina: od 6.30 do 7.45 hod.

příchody do ŠD: 6.30; 7.00; 7.15 hod.

Odpolední družina: od 11:45 do 16:30 hod

oddělenívychovatelkažáciučebnapoznámka
I. odd.Jitka Krausová1.tř. –  5.tř.učeb. č. 81.patro/ ŠD

Odpolední provoz: od 11.40 do 16.30 hodin

oddělení/od – dovychovatelkažáciučebnapoznámka
I.odd./11.40 – 15.30 Jitka Krausová  1. tř.+ 4. tř.učeb. č. 81. patro/ŠD
II. odd./ do 15.00Natálie Tenglerová2. tř + 3. tř.(hoši)učeb. č. 3suterén/3.tř.
III. odd./ do 16.30
od 15:00
od 15:30
Květoslava Kubátová3. tř. (dívky) + 5. tř.
zbývající žáci 2.odd.
zbývající žáci 1.odd.
učeb. č. 4suterén/2.tř.