ZŠ – 2. třída

Třídní učitelka: Mgr. Eva Havlová

kontakt:  377 922 303         havlova@zskozolupy.cz

konzultační dny: 


rozvrh hodin:


Výtvarnou výchovu bude učit paní učitelka Nováková.

Žádáme rodiče, aby nenosili z pomůcek toaletní papír, mýdlo a kapesníčky.