ZŠ – 2. třída

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Janková

kontakt:  377 922 303  jankova@zskozolupy.cz

konzultační dny: 


rozvrh hodin:

rozvrh hodin 2. třída