Kdo jsme

 • malá škola rodinného typu
 • pouze 1. stupeň ZŠ
 • 5 kmenových samostatných tříd
 • průměrný počet žáků ve třídě – 20
 • kvalifikovaný pedagogický sbor
 • školní družina –

ranní: 6.30 – 7.45

odpolední: 11.45 – 16.30 hod.

 • nabídka prázdninového provozu ŠD
 • vlastní školní jídelna v budově základní školy
 • vlastní školní pozemek v přírodním duchu se záhony, se svahem pro sáňkování či bobování, s přírodním hřištěm
 • podporujeme deskové hry, rozvíjíme kamarádské, přátelské vztahy mezi žáky, učíme respektovat jeden druhého, ale zároveň dodržovat stanovená pravidla, vzděláváme, využíváme výukové PC programy, vedeme žáky k samostatnosti, zodpovědnosti,

k povinnostem, účastníme se různých výtvarných soutěží, aj.

 • možnost doučování
 • nabídka zájmových útvarů: kresba, grafika a malování; korálkování; míčové hry, aerobic a jóga pro děti; keramika; hra na kytaru; rybáři …. vedené zkušenými lektory ze

střediska volného času Radovánek od 15.00 do 18.00 hodin dle nabídky a možnosti lektorů

 • škola zaštiťuje zájmový útvar anglický jazyk pro žáky 2. ročníku , míčové hry, deskové hry
 • nabídka letního prázdninového příměstského táboru ve spolupráci se StfČ Radovánek
 • projekty:
  • Ovoce a zelenina do škol
  • Mléko do škol
  • Ukliďme si Česko!
 • Viktorka do škol
  • Znakovka ve školách
  • První pomoc pro prvňáčky
  • Zubní hygiena – preventivní program
  • Veselé zoubky – DM drogerie pro 1. třídu
 • školní projekty:
  • Rekondiční pobyty – sedmidenní pobyty na území České republiky
  • Mami, tati pojďte s námi do lavic! – ukázkové vyučovací hodiny pro zákonné zástupce žáků 1. třídy
  • Spíme ve škole …
  • Poslední ulehnutí ve škole – rozloučení žáků 5. třídy s naší rodinnou školou
  • Kdo si hraje, nezlobí! – dny deskových her pro žáky a jejich rodiče
  • Logopedické chvilky v hodinách českého jazyka
  • Jarmarky – podpora finanční gramotnosti
  • Společné akce s žáky 5. tříd ze ZŠ Města Touškova
  • Spolupráce s obecní knihovnou v Kozolupech
 • veřejné akce:
 • Vánoční muzicírování v Kostele sv. Štěpána v Kozolupech
 • Zpíváme k Tříkrálové sbírce v Kostele sv. Štěpána v Kozolupech
 • Vítání občánků
 • Den matek
 • Šerpování předškoláků a loučení s žáky 5. Třídy