ZŠ – 3. třída

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Šimanová

kontakt:  377 922 303         simanova@zskozolupy.cz

konzultační dny: 


rozvrh hodin:


Žádáme rodiče, aby nenosili z pomůcek toaletní papír, mýdlo a kapesníčky.