ZŠ – 3. třída

Třídní učitelka: Mgr. Eva Havlová

kontakt:  377 922 303         havlova@zskozolupy.cz

konzultační dny: 


rozvrh hodin:

rozvrh hodin 3. třída