ZŠ – 5. třída

Třídní učitelka: Mgr. Dita Szabó

kontakt:  377 922 303         szabo@zskozolupy.cz

konzultační dny: 


rozvrh hodin:


Žádáme rodiče, aby nenosili z pomůcek toaletní papír, mýdlo a kapesníčky.