ZŠ – 5. třída

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Formelová

kontakt:  377 922 303         formelova@zskozolupy.cz

konzultační dny: 


rozvrh hodin:

rozvrh hodin 5. třída