ZŠ – 1. třída

Třídní učitelka: Mgr. Dita Szabó

kontakt:  377 922 303         szabo@zskozolupy.cz

konzultační dny: 


rozvrh hodin:

rozvrh hodin 1. třída