ZŠ – 1. třída

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Kaprová

kontakt:  377 922 303         kaprova@zskozolupy.cz

konzultační dny: 


rozvrh hodin:


Žádáme rodiče, aby nenosili z pomůcek toaletní papír, mýdlo a kapesníčky.