ZŠ – 1. třída

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Kaprová

kontakt:  377 922 303         kaprova@zskozolupy.cz

konzultační dny: 


Vážení rodiče,

v současné době, která není lehká pro nikoho, jsme zvolili několik způsobů vzdělávání a komunikace s vámi. Chtěli bychom vás požádat o toleranci, ohleduplnost a hlavně spolupráci. Věřte, že bychom raději osobně učili, že i distanční výuka je pro nás náročná a raději bychom byli se svými žáky ve třídě. Samozřejmě, že je možné v současné době nic nedělat, ale uvědomte si, že problémy v učení nastanou v dalších letech školní docházky. I když se paní učitelky budou snažit učivo “dohnat”/probrat, tak se budou muset věnovat i novému učivu. Většina z vás to zvládá, komunikuje a maximálně spolupracuje. Řada vašich dětí je schopna pracovat samostatně, což je obdivuhodné a patří jim velká pochvala. 

Paní učitelky převážně k českému jazyku a matematice nahrávají videa s výukou k novému učivu a zasílají vám odkazy, které si můžete se svými dětmi pustit. On-line výuka v naší škole je technicky nemožná a domníváme se, že je časově omezující a nevratná. Dále paní učitelky zasílají i jiné odkazy k různé učební látce. I “krabicový” systém se osvědčil. Pokud by byly problémy s učivem, prosím, ozvěte se, vysvětlíme. Bohužel, pravidla a systém při domácím učení si musíte se svými dětmi nastavit sami.

Ještě jednou za spolupráci a pomoc v distančním vzdělávání mnohokrát děkujeme. 

Distanční vzdělávání: 

E – mailový systém

Každá paní učitelka má vytvořený svůj školní e – mail, který používá ke komunikaci s rodiči, popř. se žáky.

“Krabicový” systém

Každá třída má svou papírovou či plastovou krabici, kam můžete odevzdávat vypracované pracovní listy, sešity, dopisy (které nás velmi potěší), aj. úkoly a zároveň si vyzvedávat opravené úkoly. Krabice jsou k dispozici od cca 8.00 do 16.00 před hlavním vchodem školy. Bohužel, pracovní sešity nelze skenovat a zasílat e-mailem. Pracovní sešity musí paní učitelka opravit “přímo” , abyste viděli, kde je problém či chyba. Pokud máte obavy z přenosu nákazy ze sešitu, tak je, prosím, obalte. Větší množství pracovních sešitů si můžete dávat do desek se jménem dítěte. Při opravování paní učitelky používají rukavice. 

Streamový systém

Paní učitelky k učivu nahrávají videa, která ve formě odkazů zasílají rodičům na jejich e-mailové adresy. Zároveň jsou zasílány i jiné webové odkazy k výuce.

“Osobní” setkání

Po dohodě s vyučujícím si lze domluvit i osobní schůzku za stanovených podmínek (rouška zakrývající nos a ústa, popř. rukavice) 


Žádáme rodiče, aby nenosili z pomůcek toaletní papír, mýdlo a kapesníčky.