ZŠ – 4. třída

Třídní učitelka: Mgr. Veronika Šimanová

kontakt:  377 922 303                simanova@zskozolupy.cz  

konzultační dny:


rozvrh hodin:

rozvrh hodin 4. třída