ZŠ – 4. třída

Třídní učitelka: Mgr. Ilona Formelová

kontakt:  377 922 303                formelova@zskozolupy.cz  

konzultační dny:


rozvrh hodin:


Žádáme rodiče, aby nenosili z pomůcek toaletní papír, mýdlo a kapesníčky.