Organizace školního roku ZŠ

Změna úplaty za školní družinu

Vážení rodiče,

od září 2021 dojde ke zvýšení poplatku za školní družinu. Částka pro nový školní rok 2021/2022 je stanovena na 80,- Kč za jeden měsíc.