ZŠ a MŠ Kozolupy

 


Kalendář akcí ZŠ a MŠ


ROZHODNUTÍ o přijetí žáků k základnímu vzdělávání ke stažení zde


 INFORMACE K PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL V PLZEŇSKÉM KRAJI OD 26. DUBNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 22. dubna 2021 byla vydána:

— změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních, která začne platit od 26. 4. 2021. Tímto mimořádným opatřením se oproti současnosti mění následující:

o V mateřských školách od 26. 4. 2021

        ▪ se umožňuje osobní přítomnost všech dětí v MŠ v kraji Karlovarském, Královéhradeckém a Plzeňském; v těchto krajích probíhá provoz MŠ standardním způsobem (bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, bez testování dětí a pro všechny děti navštěvující tyto MŠ),

        ▪ pro připomenutí: z povinnosti nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu jsou plošně vyjmuty všechny děti docházející do MŠ v celé ČR.

— změna mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, která je platná od 26. 4. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

         o povinnost podrobit se testování jako podmínka osobní účasti na vzdělávání se nevztahuje na dítě v mateřské škole v Královéhradeckém kraji, Karlovarském kraji a Plzeňském kraji (rozhodné je místo výkonu činnosti dané mateřské školy v daných krajích, nikoliv odkud pochází dítě),

         o povinnost testovat zaměstnance zůstává v těchto MŠ zachována, od 26. 4. však bude tato povinnost pouze jedenkrát v pracovním týdnu, vždy v den nástupu na pracoviště v daný pracovní týden; tato povinnost se týká jak pedagogických, tak nepedagogických pracovníků, bez ohledu na to, zda se osobně potkají s dítětem či nikoliv (netýká se pouze zaměstnanců celý týden na home office).

 

MŠMT 22. 4. 2021


Informace pro rodiče k otevření škol od 12. dubnu 2021 – Rotační výuka


Zápis do MŠ na školní rok 2021/22 – leták ke stažení ZDE


ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ V MŠ a ZŠ Kozolupy 7. a 8. 4. 2021

Ke stažení: ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY BEZ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ V MŠ a ZŠ Kozolupy 7. a 8. 4. 2021


KONKURSNÍ ŘÍZENÍ NA FUNKCI ŘEDITELE/ŘEDITELKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY KOZOLUPY

Ke stažení: Konkursní řízení na funkci ředitele-ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kozolupy


ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY KOZOLUPY 2021/2022 Zápis do Mateřské školy Kozolupy na školní rok 2021/2022 proběhne v první polovině května. Podrobnosti k zápisu budou vyvěšeny na webových stránkách koncem března. TĚŠÍME SE NA VÁS. 🙂 


Pozvánka k zápisu do 1. třídy, pro školní rok 2021/2022 – leták ke stažení ZDE


Na základě rozhodnutí obce probíhá od 1. 8. 2020 konkurzní řízení na nového ředitele ZŠ a MŠ Kozolupy. Po dobu tohoto řízení je vedením školy pověřena Mgr. Veronika Šimanová.


Od 2. září žádáme rodiče, aby své děti doprovázeli jen ke škole. Vstup do budovy je možný pouze se zakrytými ústy rouškou či šátkem.


Z důvodu současné situace žádáme rodiče, aby v případě hotovostních plateb u paní hospodářky Štikové připravili příslušnou částku do obálky a poslali ji po dětech, popř. předali pedagogovi na ranním dozoru a nevstupovali již do budovy.

Děkujeme vám, milí rodičové, za pochopení a spolupráci.


 

 

Soubory ke stažení


 

 

 

 

budova základní školy

 

 

 

 

budova mateřské školy

 

Vítejte na nové webové prezentaci Základní a Mateřské školy v Kozolupech. Veškeré důležité informace budou postupně zveřejňovány. V případě problémů se zobrazením webu, či stahováním souborů, oznamte toto prosím ZDE. Děkujeme.

  • malá škola rodinného typu
  • pouze 1. stupeň ZŠ
  • 5 kmenových samostatných tříd
  • průměrný počet žáků ve třídě – 20
  • kvalifikovaný pedagogický sbor
  • školní družina –

ranní: 6.30 – 7.45, odpolední: 11.45 – 16.30 hod.
4

Obrázek 4 z 4