Nabídka kroužků

Nabídku tanečních kurzů skupiny Spiritdance pro letošní školní rok  naleznete na www.spiritdance.cz Odkaz na přihlášku s informacemi: http://bit.ly/onlineprihlaska

 

Pro letošní školní rok je připravena nabídka zájmových kroužků Střediska volného času Radovánek. Podrobnosti naleznete na https://www.radovanek.cz/krouzky   – pracoviště Kozolupy.