Testování žáků na onemocnění Covid-19

Vážení rodiče,

22. a 29. listopadu 2021 proběhne v ZŠ testování žáků na onemocnění Covid-19.

Testování proběhne na základě schválení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého plyne povinnost realizovat ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 na celém území ČR testování žáků základních škol na onemocnění Covid-19.