Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března do 11. dubna 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 29. března do 11. dubna 2021

MŠMT informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. 3. 2021 přijala krizové opatření, kterým prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. 2. 2021, kterým se omezuje provoz škol a školských zařízení do 11. 4. 2021. Prodlužuje se tedy dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu. Dále se do 11. 4. 2021 prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. 2. 2021, ve znění krizového opatření č. 292 ze dne 15. 3. 2021, kterým se hejtmanům nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu.