Zapůjčení notebooků, ranní příchody do školy

Od 4. 1. 2021 probíhá výuka 3. – 5. ročníku distančně. Žáci, kteří měli vypůjčený školní notebook, si jej opět mohou ve škole vyzvednout v pátek 1. 1. 2021 mezi 13. – 15. hodinou.

Pro žáky 1. a 2. třídy je výuka prezenční. Příchody do školy pro žáky nenavštěvující ranní družinu se nemění (1. třída v 7:50, 2. třída v 7:25).