Distanční výuka od 4. ledna 2021

Distanční výuka od 4. ledna 2021

Dle usnesení vlády České republiky ze dne 23. 12. 2020 č. 1377 o přijetí krizového opatření o provozu škol a školských zařízení přechází žáci 3. – 5. ročníku na distanční formu výuky a to od 4. 1. 2021. 

MŠ a žáci 1. a 2. ročníku se vzdělávají prezenčně.