Nové pokyny MŠMT

Od pondělí 7. 12. je dle pokynů MŠMT možné spojit žáky ve školní družině.

Rozmístění  žáků do jednotlivých oddělení – viz. Školní družina.

Rozpis zvonění na jednotlivá oddělení je vyvěšen u zvonků do školy.

Rodiče žáků navštěvujících 2. odd., budou vždy v úterý a ve středu zvonit na oddělení 3.  

Školní družina je otevřena do 16:30.

Ostatní opatření nadále přetrvávají.