Provoz školy od 30. 11. 2020

Od 30. 11. 2020 se všichni žáci 1. stupně vzdělávají prezenčně. Všichni žáci jsou povinni po celou dobu nosit roušky (vyjma stravování). Každý žák bude mít denně 2 roušky a sáček na uložení roušky použité. Žáci navštěvující školní družinu budou mít roušky tři.

Zpěv a sportovní aktivity jsou zakázány.

Prosíme rodiče, aby jejich děti měly teplé oblečení, neboť se ve škole bude intenzivně větrat.

Ranní příchody: 7:25  2. třída; 7:30  3. třída; 7:35  4. třída; 7:40  5. třída; 7:50  1. třída (tyto časy jsou pro žáky nenavštěvující ranní družinu)

Od 30. 11. mají žáci automaticky přihlášené obědy.

Školní družina: Ranní i odpolední družina je zajištěna pro všechny ročníky. Žáci budou trávit čas ve třídách, aby se navzájem nemíchali.